Ngôn ngữ :  
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Giới thiệu về Crypto Currency Vietnam Community

http://vietcurrency.com/app/webroot/uploads/files/gioithieu.jpg
 

"Tiền điện tử" là "tiền đã được số hóa, tức là tiền ở dạng những bit số". Tiền điện tử chỉ được sử dụng trong môi trường điện tử phục vụ cho những thanh toán điện tử thông qua hệ thống thông tin bao gồm hệ thống mạng máy tính, Internet và các phương tiện điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của tổ chức phát hành (bên thứ 3) và được biểu hiện dưới dạng bút tệ trên tài khoản mà khách hàng (người mua) mở tại tổ chức phát hành. 

Cụ thể hơn, tiền điện tử là phương tiện của thanh toán điện tử được bảo mật bằng chữ ký điện tử, và cũng như tiền giấy nó có chức năng là phương tiện trao đổi và tích lũy giá trị. Nếu như giá trị của tiền giấy được đảm bảo bởi chính phủ phát hành thì đối với tiền điện tử, giá trị của nó được tổ chức phát hành đảm bảo bằng việc cam kết sẽ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền giấy theo yêu cầu của người sở hữu.

Hòa chung trong không khí cách mạng công nghiệp 4.0, trang tin dành cho Cộng đồng tiền điện tử (Crypto Currency) Việt Nam được thành lập với tên miền www.vietcurrency.com đáp ứng nhu cầu thiết yếu, phù hợp với sự phát triển tất nhiên của thời đại, vừa là nơi giao lưu của những con người có chung niềm đam mê công nghệ, cũng là chỗ để chúng ta hình dung rõ hơn về xu thế phát triển tất yếu, phát hiện những hướng đi phù hợp với sự chuyển mình của nhân loại.

Ban quản trị